Cenník pre pripojenie k internetu:
na doma – rezidentní užívatelia – byty – FTTB – FTTH.

cenník platný od 1.6.2017

 • čakacia doba na zavedenie pripojenia je do 30 dní odo dňa podpísania zmluvy
 • viazanosť 24 mesiacov sa počíta odo dňa vykonania inštalácie zákazníkovi
 • podmienkou FTTH pripojenia je, že vlastník bytu dá písomný súhlas s inštaláciou optického kábla do domu
 • FTTH pripojenie – optický kábel je privedený až do interiéru bytu zákazníka
 • v rámci jednej služby je zákazníkovi pridelená max. 1 statická privátna IP adresa
 • aktiváciou služby nie je možné počas viazanosti prejsť na nižšiu službu
 • služby nie je možné aktivovať zákazníkom, ktorým prebieha doba viazanosti na službu z predchádzajúceho cenníku
 • pri zmene služby a prechode na nový cenník, zmluva podlieha viazanosti 24 mesiacov, alebo si zákazník uhradí pripojovací poplatok (viď cenník služieb – body 1.1, 1.2, 2.1, 3.1)
 • všetky ceny a poplatky uvedené v tomto „Cenníku“ sú vrátane príslušnej DPH

Cenník pre pripojenie k internetu:
individuálna zástavba – rodinné domy – FTTH dom.


cenník platný od 1.6. 2017

 • čakacia doba na zavedenie pripojenia je do 30 dní odo dňa podpísania zmluvy
 • viazanosť 24 mesiacov sa počíta odo dňa vykonania inštalácie zákazníkovi
 • podmienkou FTTH pripojenia je, že vlastník domu dá písomný súhlas s inštaláciou optického kábla do domu
 • FTTH pripojenie – optickýkábel je privedený až do interiéru domu zákazníka
 • v rámci jednej služby je zákazníkovi pridelená max. 1 statická privátna IP adresa
 • aktiváciou služby nie je možné počas viazanosti prejsť na nižšiu službu
 • služby nie je možné aktivovať zákazníkom, ktorým prebieha doba viazanosti na službu z predchádzajúceho cenníku
 • pri zmene služby a prechode na nový cenník, zmluva podlieha viazanosti 24 mesiacov, alebo si zákazník uhradí pripojovací poplatok (viď cenník služieb – body 1.1, 1.2, 2.1, 3.1)
 • všetky ceny a poplatky uvedené v tomto „Cenníku“ sú vrátane príslušnej DPH

Cenník pre pripojenie k internetu:
Wifi pripojenia.

 • mikrovlnnú anténu s držiakom zapožičiavame zdarma po dobu trvania zmluvného vzťahu
 • čakacia doba na zavedenie pripojenia je do 7 dní odo dňa podpísania zmluvy
 • viazanosť 24 mesiacov sa počíta odo dňa vykonania inštalácie zákazníkovi
 • v rámci jednej služby je zákazníkovi pridelená max. 1 statická privátna IP adresa
 • aktiváciou služby nie je možné počas viazanosti prejsť na nižšiu službu
 • služby nie je možné aktivovať zákazníkom, ktorým prebieha doba viazanosti na službu z predchádzajúceho cenníku
 • pri zmene služby a prechode na nový cenník, zmluva podlieha viazanosti 24 mesiacov, alebo si zákazník uhradí pripojovací poplatok (viď cenník služieb – body 1.1, 1.2, 2.1, 3.1)
 • všetky ceny a poplatky uvedené v tomto „Cenníku“ sú vrátane príslušnej DPH

Cenník služieb

 1. K cenníku pre byty FTTB a FTTH :

1.1 Cena inštalácie a aktivácie optického FTTH pripojenia alebo preloženia na optické FTTH pripojenie do bytu :
pri viazanosti 24 mesiacov = 1,00 Eur , bez viazanosti = 195,00 Eur.

1.2 Cena inštalácie a aktivácie FTTB pripojenia do bytu alebo preloženia na FTTB pripojenie do bytu :
pri viazanosti 24 mesiacov = 1,00 Eur, bez viazanosti = 90,00 Eur.

1.3 Cena za uzatvorenie novej zmluvy pre právnickú osobu, alebo zmeny zmluvy na niektorý z programov v novom cenníku je 49,00 Eur jednorazovo,
a splatná je ešte pred uskutočnením montáže a to aj pri viazanosti 24 mesiacov.

 1. K cenníku pre Wifi pripojenia :

2.1 Cena za inštaláciu a aktiváciu Wifi pripojenia alebo za preloženie pripojenia z akéhokoľvek pripojenia na Wifi pripojenie :
pri viazanosti 24 mesiacov = 1,00 Eur, bez viazanosti = 90,00 Eur.

2.2 Cena za preloženie Wifi pripojenia počas viazanosti = 45,00 Eur, alebo predĺženie viazanosti o 12 mesiacov.

2.3 Cena za uzatvorenie novej zmluvy pre právnickú osobu, alebo zmeny zmluvy na niektorý z programov v novom cenníku je 49,00 Eur jednorazovo,
a splatná je ešte pred uskutočnením montáže a to aj pri viazanosti 24 mesiacov.

 1. K cenníku pre individuálnu zástavbu – FTTH :

3.1 Cena za inštaláciu a aktiváciu optického FTTH pripojenia alebo preloženia na optické pripojenie FTTH do domu :
pri viazanosti 24 mesiacov = 1,00 Eur, bez viazanosti = 195,00 Eur.

3.2 Cena za uzatvorenie novej zmluvy pre právnickú osobu, alebo zmeny zmluvy na niektorý z programov v novom cenníku je 49,00 Eur jednorazovo,
a splatná je ešte pred uskutočnením montáže a to aj pri viazanosti 24 mesiacov.

Ostatné poplatky :

 1. Výjazd technika na odstránenie poruchy spôsobenej zákazníkom, alebo na poruchu nachádzajúcu sa na zariadení po záruke u zákazníka –  19,00 Eur
  / za každú začatú hodinu práce + dodaný materíál.
 2. Výjazd technika na požiadanie zákazníka – 19,00 Eur / za každú začatú hodinu práce + dodaný materiál.
 3. Wifi router (dodanie+inštalácia) – od 22,00 Eur.
 4. Inštalácia vlastného wifi routra – 16,60 Eur.
 5. Verejná IP adresa – 3,98 Eur / mesačne.
 6. Manipulačný poplatok (vystavovanie originálu faktúr) – 1,20 Eur / mesačne.
 7. Manipulačný poplatok za platbu v hotovosti – 1,00 Eur.
 8. Postihy pri oneskorenom uhrádzaní poplatkov za služby
  a) upomienka č.2 – 3,00 Eur
  upomienka č.3 – 5,00 Eur
  b) znovupripojovací poplatok (pri odpojení účastníka z dôvodu neplatenia) – 17,00 Eur.
 9. Poplatok za predčasné ukončenie zmluvy vo viazanosti je 333,00 Eur.

Všetky ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.