ZMENA VŠEOBECNÝCH PODMIENOK

Vážení zákazníci, od 1. mája 2018 sme zmenili všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby.

ZMENA CENNÍKA SLUŽIEB

Vážení zákazníci, od 1. mája 2018 sme zmenili cenník služieb.