NEOBMEDZENÝ BEZDRÔTOVÝ WIFI INTERNET
pre obce Kočovce, Rakoľuby, Nová Ves nad Váhom, Dolné Sŕnie, Považany, Potvorice, Častkovce, Trenčianske Bohuslavice