Objednávky na zmenu služby, novú zmluvu môžete realizovať i online cez objednávkový formulár na web stránke.

Prípadné úhrady faktúr realizujte prosím predovšetkým bezhotovostne na číslo účtu uvedené na našej web stránke:  SK171100000002629725294 

ZVÝŠENIE RÝCHLOSTÍ A NOVÉ BALÍKY SLUŽIEB

Zvyšujeme rýchlosť pre najobľúbenejšie internetové paušály v Novom Meste nad Váhom a zároveň sme rozšírili ponuku o balíky služieb – optického internetu a IP televízie.

ZMENA – ZMLUVNÁ VIAZANOSŤ A EVIDENCIA PLATIEB

Umožnili sme zákazníkom prejsť na vyššie rýchlosti aj počas viazanosti a upozorňujeme na zmenu v systéme evidencie platieb – nedoplatkov.

ZÁKAZNÍCKA ZÓNA A ONLINE OBJEDNÁVKA

Sprístupnili sme možnosť online objednávať zmenu služby/paušálu pre našich zákazníkov a možnosť objednať novú službu pre nových zákazníkov a sprístupnili sme zákaznícku zónu.

NOVÉ CENNÍKY – INTERNET

Vážení zákazníci, od 1. decembra 2019 sme vydali nové cenníky pre služby poskytovania internetu.

ZMENA CENNÍKA SLUŽIEB

Vážení zákazníci, od 1. decembra 2019 sme zmenili cenník služieb.

ZMENA VŠEOBECNÝCH PODMIENOK

Vážení zákazníci, od 1. mája 2018 sme zmenili všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby.

NOVÁ SLUŽBA IPTV

Vážení zákazníci od 1. mája 2019 Vám sprostredkujeme novú službu IPTV – televíziu cez internet pre zákaznikov O-net.