POKRYTIE

Nové Mesto nad Váhom - hromadná bytová zástavbaFTTB, FTTH
Nové Mesto nad Váhom - rodinné domyFTTH, Wi-Fi
Nové Mesto nad Váhom - časť Zelená vodaWi-Fi
KálnicaWi-Fi, FTTH
BeckovWi-Fi, FTTH
KočovceWi-Fi
RakoľubyWi-Fi
Nová Ves nad VáhomWi-Fi
Dolné SŕnieWi-Fi
Moravské LieskovéWi-Fi
PovažanyWi-Fi
PotvoriceWi-Fi
ČastkovceWi-Fi
Trenčianske BohuslaviceWi-Fi