Nová možnosť objednávky online

Sprístupnili  sme možnosť online objednávať zmenu služby/paušálu pre našich zákazníkov a možnosť objednať novú službu pre nových zákazníkov v menu OBJEDNÁVKA.

Nová zákaznícka zóna na webe

Pre našich zákazníkov je tu nová ZÁKAZNÍCKA ZÓNA, kde po prihlásení sa prihlasovacími údajmi, uvidíte prehľad o faktúrach a platbách.