Možnosť prejsť na vyššie paušály aj počas viazanosti

– všetkým našim zákazníkom umožňujeme prejsť zo starej služby/paušálu na akúkoľvek novú službu/paušál z aktuálneho cenníku, i keď sú ešte vo viazanosti. Môžete tak prejsť na vyššie rýchlosti služieb, ktoré sú momentálne dostupné a nemusíte tak čakať na koniec uplynutia doby viazanosti.

 

Upozornenie o nedoplatkoch/saldách

– prechádzame zmenou na zautomatizovaný systém evidovania platieb. Zákazníkom, u ktorých je evidovaný nedoplatok/saldo za faktúru za poskytované služby, bude po 45 dňoch po splatnosti faktúry obmedzené poskytovanie služby internet až do uhradenia faktúry.