Cenník pre pripojenie k internetu:
na doma – rezidentní užívatelia – byty – FTTB – FTTH.

cenník platný od 1.6.2017

 • čakacia doba na zavedenie pripojenia je do 30 dní odo dňa podpísania zmluvy
 • viazanosť 24 mesiacov sa počíta odo dňa vykonania inštalácie zákazníkovi
 • podmienkou FTTH pripojenia je, že vlastník bytu dá písomný súhlas s inštaláciou optického kábla do domu
 • FTTH pripojenie – optický kábel je privedený až do interiéru bytu zákazníka
 • v rámci jednej služby je zákazníkovi pridelená max. 1 statická privátna IP adresa
 • aktiváciou služby nie je možné počas viazanosti prejsť na nižšiu službu
 • služby nie je možné aktivovať zákazníkom, ktorým prebieha doba viazanosti na službu z predchádzajúceho cenníku
 • pri zmene služby a prechode na nový cenník, zmluva podlieha viazanosti 24 mesiacov, alebo si zákazník uhradí pripojovací poplatok (viď cenník služieb – body 1.1, 1.2, 2.1, 3.1)
 • všetky ceny a poplatky uvedené v tomto „Cenníku“ sú vrátane príslušnej DPH

Cenník pre pripojenie k internetu:
individuálna zástavba – rodinné domy – FTTH dom.


cenník platný od 1.6. 2017

 • čakacia doba na zavedenie pripojenia je do 30 dní odo dňa podpísania zmluvy
 • viazanosť 24 mesiacov sa počíta odo dňa vykonania inštalácie zákazníkovi
 • podmienkou FTTH pripojenia je, že vlastník domu dá písomný súhlas s inštaláciou optického kábla do domu
 • FTTH pripojenie – optickýkábel je privedený až do interiéru domu zákazníka
 • v rámci jednej služby je zákazníkovi pridelená max. 1 statická privátna IP adresa
 • aktiváciou služby nie je možné počas viazanosti prejsť na nižšiu službu
 • služby nie je možné aktivovať zákazníkom, ktorým prebieha doba viazanosti na službu z predchádzajúceho cenníku
 • pri zmene služby a prechode na nový cenník, zmluva podlieha viazanosti 24 mesiacov, alebo si zákazník uhradí pripojovací poplatok (viď cenník služieb – body 1.1, 1.2, 2.1, 3.1)
 • všetky ceny a poplatky uvedené v tomto „Cenníku“ sú vrátane príslušnej DPH

Cenník pre pripojenie k internetu:
Wifi pripojenia.

 • mikrovlnnú anténu s držiakom zapožičiavame zdarma po dobu trvania zmluvného vzťahu
 • čakacia doba na zavedenie pripojenia je do 7 dní odo dňa podpísania zmluvy
 • viazanosť 24 mesiacov sa počíta odo dňa vykonania inštalácie zákazníkovi
 • v rámci jednej služby je zákazníkovi pridelená max. 1 statická privátna IP adresa
 • aktiváciou služby nie je možné počas viazanosti prejsť na nižšiu službu
 • služby nie je možné aktivovať zákazníkom, ktorým prebieha doba viazanosti na službu z predchádzajúceho cenníku
 • pri zmene služby a prechode na nový cenník, zmluva podlieha viazanosti 24 mesiacov, alebo si zákazník uhradí pripojovací poplatok (viď cenník služieb – body 1.1, 1.2, 2.1, 3.1)
 • všetky ceny a poplatky uvedené v tomto „Cenníku“ sú vrátane príslušnej DPH

Cenník služieb